کاشت مو در شقیقه ها

یکی از خواسته های متداول بیماران، جلو آوردن خط موی پیشانی و پر کردن شقیقه هاست. شاید پایین آوردن خط رویش مو و طراحی خط موی طبیعی مهم ترین بخش عمل کاشت مو محسوب می شود. این کار به تجربه و دقت فرد انجام دهنده بستگی دارد. دکتر مکرمی وقت زیادی صرف این مرحله می کند و سعی می کند با در نظر گرفتن موهای سر و سن شخص و استخوان بندی صورت خط موی طبیعی طزاحی کند به نحوی که بعد از رویش موها کسی متوجه عمل  نشود.

در مورد کاشت مو در شقیقه ها نکات مهمی وجود دارد که در آینده اشاره خواهد شد.

+ نوشته شده توسط دکتر تورج مکرمی در شنبه هشتم خرداد ۱۳۸۹ و ساعت 16:27 |